Alicia Tomero

התחלתי בתחביב הסקרן שלי לאפות מגיל 16, ומאז אני לא מפסיק לקרוא, לחקור וללמוד. זה היה אתגר עבורי להתמסר לזה במלואו ותגלית שיש לי תרמומיקס במטבח שלי. הרבה יותר נוח להכין ארוחות אותנטיות ומרחיב את הידע שלי על בישול, אתגר עבורי ואפשר להמשיך ללמד מתכונים קלים ויצירתיים. שיתוף התגליות שלי באמצעות מתכונים חדשניים ונגישים זה מה שמניע אותי כל יום. עם כל מנה שאני יוצר, אני לא רק מזין את הגוף, אלא גם את נשמתם של אלה שטועמים את היצירות שלי.