ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ o ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಂದು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಪಾಕವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ...