एलेना Calderon

मेरो नाम एलेना हो र मेरो जोसका एक खाना पकाउँदैछ, तर विशेष गरी बेकिंग। मसँग Thermomix छ, यो जोश बढेको छ र यो अद्भुत मेसिन मेरो भान्छा मा केहि आवश्यक भएको छ।

एलेना Calderón मार्च २०१० देखि १ 192 २ लेख लेखिएको छ