Alicia Tomero

Ndakatanga nebasa rangu rekuda kuziva rekubika chingwa kubva pazera rekutanga re16, uye kubvira ipapo handina kurega kuverenga, kunzvera uye kudzidza. Zvakanga zvakandiomera kuti ndizvipire zvizere kwazviri uye kuwanikwa kuti ndive neThermomix mukicheni yangu. Zvakanyanya kugadzikana kugadzira chikafu chechokwadi uye kuwedzera ruzivo rwangu nezvekubika, dambudziko kwandiri uye kukwanisa kuenderera mberi nekudzidzisa zviri nyore uye kugadzira mabikirwo. Kugovera zvandakawana kuburikidza nemabikirwo ehunyanzvi uye anowanikwa ndiko kunondifambisa mazuva ese. Nendiro imwe neimwe yandinosika, ini handingodyisi muviri chete, asiwo mweya weavo vanoravira zvisikwa zvangu.