Ascen Jimenez

Myn namme is Ascen en ik haw in graad yn advertinsjes en publike relaasjes. Ik mei graach koekje, fotografearje en genietsje fan myn fjouwer lytskes. Yn desimber 2011 ferhuzen myn famylje en ik nei Parma (Itaalje). Hjir bliuw ik Spaanske gerjochten meitsje, mar ik meitsje ek typysk iten út dit lân, spesifyk út 'e Parma-regio, - Parmesanen prate fan' e "food valley" en gastronomyske wieg fan Itaalje ... -. Ik sil besykje dizze kulinêre kultuer oan jo oer te bringen, fansels altyd mei ús Thermomix of mei de Bimby, lykas de Italianen sizze.